Danh sách các trường Đại học, học viện, cao đẳng tại Đài Loan

Viện đại học và trường đại học quốc lập

Các trường đại học tổng hợp

Trường Tên tiếng Anh Viết tắt tiếng Anh Tiếng tiếng Hoa Địa điểm
Đại học quốc lập Trung ương National Central University NCU 國立中央大學 Trung Lịch, Đào Viên
Đại học quốc lập Cao Hùng National University of Kaohsiung NUK 國立高雄大學 Nam Tử, Cao Hùng
Đại học quốc lập Thành Công National Cheng Kung University NCKU 國立成功大學 Quận Đông, Đài Nam
Đại học quốc lập Chính trị National Chengchi University NCCU 國立政治大學 Văn Sơn, Đài Bắc
Đại học quốc lập quốc tế Kỵ Nam National Chi Nan University NCNU 國立暨南國際大學 Phố Lý, Nam Đầu
Đại học quốc lập Giao thông National Chiao Tung University NCTU 國立交通大學 Quận Đông, Tân Trúc
Đại học quốc lập Gia Nghĩa National Chiayi University NCYU 國立嘉義大學 Gia Nghĩa, Dân Hùng,

Gia Nghĩa

Đại học quốc lập Trung Chính National Chung Cheng University CCU 國立中正大學 Dân Hùng, Gia Nghĩa
Đại học quốc lập Trung Hưng National Chung Hsing University NCHU 國立中興大學 Quận Nam, Đài Trung
Đại học quốc lập Đông Hoa National Dong Hwa University NDHU 國立東華大學 Thọ Phong, Hoa Liên
Đại học quốc lập Nghi Lan National Ilan University NIU 國立宜蘭大學 Nghi Lan, Nghi Lan
Đại học quốc lập Bình Đông National Pingtung University NPTU 國立屏東大學 Bình Đông, Bình Đông,

Xa Thành, Bình Đông

Đại học quốc lập Kim Môn National Quemoy University NQU 國立金門大學 Kim Ninh, Kim Môn
Đại học quốc lập Trung Sơn National Sun Yat-sen University NSYSU 國立中山大學 Cổ Sơn, Cao Hùng
Đại học quốc lập Đài Bắc National Taipei University NTPU 國立臺北大學 Tam Hạp, Tân Bắc
Đại học quốc lập Đài Đông National Taitung University NTTU 國立臺東大學 Đài Đông, Đài Đông
Đại học quốc lập Đài Loan National Taiwan University NTU 國立臺灣大學 Đại An, Đài Bắc
Đại học hải dương quốc lập Đài Loan National Taiwan Ocean University NTOU 國立臺灣海洋大學 Trung Chính, Cơ Long
Đại học quốc lập Thanh Hoa National Tsing Hua University NTHU 國立清華大學 Quận Đông, Tân Trúc
Đại học quốc lập Liên Hợp National United University NUU 國立聯合大學 Miêu Lật, Miêu Lật
Đại học quốc lập Đài Nam National University of Tainan NUTN 國立臺南大學 Trung Tây, Đài Nam
Đại học quốc lập Dương Minh National Yang-Ming University NYMU 國立陽明大學 Bắc Đầu, Đài Bắc
Đại học Đài Bắc University of Taipei UT 臺北市立大學 Trung Chính, Đài Bắc,

Tùng Sơn, Đài Bắc

Các trường đại học sư phạm, giáo dục

Trường Tên tiếng Anh Viết tắt tiếng Anh Tên tiếng Hoa Địa điểm
Đại học sư phạm quốc lập Chương Hóa National Changhua University of Education NCUE 國立彰化師範大學 Chương Hóa, Chương Hóa
Đại học sư phạm quốc lập Cao Hùng National Kaohsiung Normal University NKNU 國立高雄師範大學 Linh Nhã, Cao Hùng
Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung National Taichung University of Education NTCU 國立臺中教育大學 Quận Tây, Đài Trung
Đại học giáo dục quốc lập Đài Bắc National Taipei University of Education NTUE 國立臺北教育大學 Đại An, Đài Bắc
Đại học sư phạm quốc lập Đài Loan National Taiwan Normal University NTNU 國立臺灣師範大學 Đại An, Đài Bắc

Các trường đại học nghệ thuật và thể thao

Trường Tên tiếng Anh Viết tắt tiếng Anh Tên tiếng Hoa Địa điểm
Đại học quốc lập Thể dục National Taiwan Sport University NTSU 國立體育大學 Quy Sơn, Đào Viên
Đại học quốc lập Nghệ thuật Đài Loan National Taiwan University of Arts NTUA 國立臺灣藝術大學 Bản Kiều, Tân Bắc
Đại học quốc lập Thể dục Thể thao Đài Loan National Taiwan University of Physical Education and Sport NTUPES 國立臺灣體育運動大學 Quận Bắc, Đài Trung
Đại học quốc lập Nghệ thuật Đài Nam Tainan National University of the Arts TNNUA 國立臺南藝術大學 Quan Điền, Đài Nam
Đại học quốc lập Nghệ thuật Đài Bắc Taipei National University of the Arts TNUA 國立臺北藝術大學 Bắc Đầu, Đài Bắc

Các trường đại học khoa học và công nghệ

Trường Tên tiếng Anh Viết tắt tiếng Anh Tên tiếng Hoa Địa điểm
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Cần Ích National Chin-Yi University of Technology NCUT 國立勤益科技大學 Thái Bình, Đài Trung
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Hổ Vĩ National Formosa University NFU 國立虎尾科技大學 Hổ Vĩ, Vân Lâm
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đệ Nhất Cao Hùng National Kaohsiung First University of Science and Technology NKFUST 國立高雄第一科技大學 Nam Tử, Cao Hùng
Đại học khoa học kỹ thuật hải dương quốc lập Cao Hùng National Kaohsiung Marine University NKMU 國立高雄海洋科技大學 Nam Tử, Cao Hùng
Đại học khoa học kỹ thuật ứng dụng quốc lập Cao Hùng National Kaohsiung University of Applied Sciences KUAS 國立高雄應用科技大學 Tam Dân, Cao Hùng, Yên Sào, Cao Hùng
Đại học dịch vụ và lữ hành quốc lập Cao Hùng National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism NKUHT 國立高雄餐旅大學 Tiểu Cảng, Cao Hùng
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Bành Hồ National Penghu University of Science and Technology NPU 國立澎湖科技大學 Mã Công, Bành Hồ
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Bình Đông National Pingtung University of Science and Technology NPUST 國立屏東科技大學 Nội Phố, Bình Đông
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Trung National Taichung University of Science and Technology NTCUST 國立臺中科技大學 Quận Bắc, Đài Trung
Đại học khoa học sức khỏe và điều dưỡng quốc lập Đài Bắc National Taipei University of Nursing and Health Science NTUNHS 國立臺北護理健康大學 Bắc Đầu, Đài Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Bắc National Taipei University of Technology NTUT 國立臺北科技大學 Đại An, Đài Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Loan National Taiwan University of Science and Technology NTUST 國立臺灣科技大學 Đại An, Đài Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Vân Lâm National Yunlin University of Science and Technology NYUST (YunTech) 國立雲林科技大學 Đấu Lục, Vân Lâm

Các học viện và các trường cao đẳng

Trường Tên tiếng Anh Viết tắt tiếng Anh Tên tiếng Hoa Địa điểm
Học viện điều dưỡng quốc lập Đài Nam National Tainan Institute of Nursing NTIN 國立臺南護理專科學校 Trung Tây, Đài Nam
Đại học thương nghiệp quốc lập Đài Bắc National Taipei University of Business NTUB 國立臺北商業大學 Trung Chính, Đài Bắc
Cao đẳng quốc lập Đài Đông National Taitung Junior College NTC 國立臺東專科學校 Đài Đông, Đài Đông
Học viện hí khúc quốc lập Đài Loan National Taiwan College of Performing Arts NTCPA 國立臺灣戲曲學院 Nội Hồ, Đài Bắc

Các trường đại học mở

Trường Tên tiếng Anh Viết tắt tiếng Anh Tên tiếng Hoa Địa điểm
Đại học mở quốc lập National Open University NOU 國立空中大學 Lô Châu, Tân Bắc
Đại học mở Cao Hùng Open University of Kaohsiung OUK 高雄市立空中大學 Tiểu Cảng, Cao Hùng

Viện đại học và trường đại học tư thục

Các trường đại học tổng hợp

Trường Tên tiếng Anh Viết tắt tiếng Anh Tên tiếng Hoa Địa điểm
Đại học Chân Lý Aletheia University AU 真理大學 Đạm Thủy, Tân Bắc,

Ma Đậu, Đài Nam

Đại học Á Châu Asia University ASIA 亞洲大學 Vụ Phong, Đài Trung
Đại học Trường Canh Chang Gung University CGU 長庚大學 Quy Sơn, Đào Viên
Đại học Trường Vinh Chang Jung Christian University CJCU 長榮大學 Quy Nhân, Đài Nam
Đại học Văn hóa Trung Quốc Chinese Culture University CCU 中國文化大學 Sỹ Lâm, Đài Bắc
Đại học y dược Trung Quốc China Medical University CMU 中國醫藥大學 Quận Bắc, Đài Trung
Đại học Trung Hoa Chung Hua University CHU 中華大學 Hương Sơn, Tân Trúc
Đại học y khoa Trung Sơn Chung Shan Medical University CSMU 中山醫學大學 Quận Nam, Đài Trung
Đại học Trung Nguyên Chung Yuan Christian University CYCU 中原大學 Trung Lịch, Đào Viên
Học viện quản lý tài chính Trung Tín CTBC Financial Management College CTBC 中信金融管理學院 An Nam, Đài Nam
Đại học Đại Diệp Dayeh University DYU 大葉大學 Đại Thôn, Chương Hóa
Đại học Phùng Giáp Feng Chia University FCU 逢甲大學 Tây Đồn, Đài Trung
Đại học Phật Quang Fo Guang University FGU 佛光大學 Tiêu Khê, Nghi Lan
Đại học Phụ Nhân Fu Jen Catholic University FJU 輔仁大學 Tân Trang, Tân Bắc
Đại học Huyền Trang Hsuan Chuang University HCU 玄奘大學 Hương Sơn, Tân Trúc
Đại học Hoa Phạn Huafan University HFU 華梵大學 Thạch Đĩnh, Tân Bắc
Đại học Nghĩa Thủ I-Shou University ISU 義守大學 Đại Thụ, Cao Hùng
Đại học Khai Nam Kainan University KNU 開南大學 Lô Trúc, Đào Viên
Đại học y khoa Cao Hùng Kaohsiung Medical University KMU 高雄醫學大學 Tam Dân, Cao Hùng
Học viện y khoa Mackay Mackay Medical College MMC 馬偕醫學院 Tam Chi, Tân Bắc
Đại học Minh Truyền Ming Chuan University MCU 銘傳大學 Sỹ Lâm, Đài Bắc
Đại học Minh Đạo MingDao University MDU 明道大學 Bì Đầu, Chương Hóa
Đại học Nam Hoa Nanhua University NHU 南華大學 Đại Lâm, Gia Nghĩa
Đại học Tịnh Nghi Providence University PU 靜宜大學 Sa Lộc, Đài Trung
Đại học Thực Tiễn Shih Chien University USC 實踐大學 Trung Sơn, Đài Bắc,

Nội Môn, Cao Hùng

Đại học Thế Tân Shih Hsin University SHU 世新大學 Văn Sơn, Đài Bắc
Đại học Đông Ngô Soochow University SCU 東吳大學 Sỹ Lâm, Đài Bắc
Đại học y khoa Đài Bắc Taipei Medical University TMU 臺北醫學大學 Tín Nghĩa, Đài Bắc
Đại học Thủ phủ Đài Loan Taiwan Shoufu University TSU 台灣首府大學 Ma Đậu, Đài Nam
Đại học Đạm Giang Tamkang University TKU 淡江大學 Đạm Thủy, Tân Bắc
Đại học Đại Đồng Tatung University TTU 大同大學 Trung Sơn, Đài Bắc
Học viện khoa học kỹ thuật và quản lý Đạo Giang Toko University TOKO 稻江科技暨管理學院 Phác Tử, Gia Nghĩa
Đại học Đông Hải Tunghai University THU 東海大學 Tây Đồn, Đài Trung
Đại học Từ Tế Tzu Chi University TCU 慈濟大學 Hoa Liên, Hoa Liên
Đại học Khang Ninh University of Kang Ning UKN 康寧大學 An Nam, Đài Nam
Đại học Nguyên Trí Yuan Ze University YZU 元智大學 Trung Lịch, Đào Viên

Các trường đại học khoa học và công nghệ

Trường Tên tiếng Anh Viết tắt tiếng Anh Tên tiếng Hoa Địa điểm
Đại học khoa học kỹ thuật Trung Đài Central Taiwan University of Science and Technology CTUST 中臺科技大學 Bắc Đồn, Đài Trung
Đại học khoa học kỹ thuật Trường Canh Chang Gung University of Science and Technology CGUST 長庚科技大學 Quy Sơn, Đào Viên, Phác Tử, Gia Nghĩa
Đại học khoa học kỹ thuật Triêu Dương Chaoyang University of Technology CYUT 朝陽科技大學 Vụ Phong, Đài Trung
Đại học khoa học kỹ thuật Chính Tu Cheng Shiu University CSU 正修科技大學 Điểu Tùng, Cao Hùng
Đại học khoa học kỹ thuật dược khoa Gia Nam Chia Nan University of Pharmacy and Science CHNA 嘉南藥理科技大學 Nhân Đức, Đài Nam
Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành Chien Hsin University of Science and Technology UCH 健行科技大學 Trung Lịch, Đào Viên
Đại học khoa học kỹ thuật Kiến Quốc Chienkuo Technology University CTU 建國科技大學 Chương Hóa, Chương Hóa
Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa China University of Science and Technology CUST 中華科技大學 Nam Cảng, Đài Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Trung Quốc China University of Technology CUTE 中國科技大學 Văn Sơn, Đài Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Trung Châu Chung Chou University of Science and Technology CCUT 中州科技大學 Viên Lâm, Chương Hóa
Đại học công nghệ y học Trung Hoa Chung Hwa University of Medical Technology HWAI 中華醫事科技大學 Nhân Đức, Đài Nam
Đại học khoa học kỹ thuật Viễn Đông Far East University FEU 遠東科技大學 Tân Thị, Đài Nam
Đại học khoa học kỹ thuật Phụ Anh Fooyin University FYU 輔英科技大學 Đại Liêu, Cao Hùng
Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô Hsing Wu University HWU 醒吾科技大學 Lâm Khẩu, Tân Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Tu Bình Hsiuping University of Science and Technology HUST 修平科技大學 Đại Lý, Đài Trung
Đại học khoa học kỹ thuật Hoằng Quang Hungkuang University HK 弘光科技大學 Sa Lộc, Đài Trung
Đại học khoa học kỹ thuật Cảnh Văn Jinwen University of Science and Technology JUST 景文科技大學 Tân Điếm, Tân Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Cao Uyển Kao Yuan University KYU 高苑科技大學 Lô Trúc, Cao Hùng
Đại học khoa học kỹ thuật Côn Sơn Kun Shan University KSU 崑山科技大學 Vĩnh Khang, Đài Nam
Đại học khoa học kỹ thuật Lĩnh Đông Ling Tung University LTU 嶺東科技大學 Nam Đồn, Đài Trung
Đại học khoa học kỹ thuật Long Hoa Lunghwa University of Science and Technology LHU 龍華科技大學 Quy Sơn, Đào Viên
Đại học khoa học kỹ thuật Mỹ Hòa Meiho University MU 美和科技大學 Nội Phố, Bình Đông
Đại học khoa học kỹ thuật Minh Chí Ming Chi University of Technology MCUT 明志科技大學 Thái Sơn, Tân Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Minh Tân Minghsin University of Science and Technology MUST 明新科技大學 Tân Phong, Tân Trúc
Đại học khoa học kỹ thuật Nam Khai Nan Kai University of Technology NKUT 南開科技大學 Thảo Đồn, Nam Đầu
Đại học khoa học kỹ thuật Kiều Quang Overseas Chinese University OCU 僑光科技大學 Tây Đồn, Đài Trung
Đại học khoa học kỹ thuật Nam Đài Southern Taiwan University of Science and Technology STUST 南臺科技大學 Vĩnh Khang, Đài Nam
Đại học khoa học kỹ thuật Thánh John St. John’s University SJU 聖約翰科技大學 Đạm Thủy, Tân Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Thụ Đức Shu-Te University STU 樹德科技大學 Yên Sào, Cao Hùng
Đại học khoa học kỹ thuật Đại Hoa Ta Hwa University of Science and Technology TUST 大華科技大學 Khung Lâm, Tân Trúc
Đại học khoa học kỹ thuật ứng dụng Đài Nam Tainan University of Technology TUT 臺南應用科技大學 Vĩnh Khang, Đài Nam
Đại học khoa học kỹ thuật Thành thị Đài Bắc Taipei Chengshih University of Science and Technology TPCU 臺北城市科技大學 Bắc Đầu, Đài Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Đại Nhân Tajen University TAJEN 大仁科技大學 Diêm Phố, Bình Đông
Đại học khoa học kỹ thuật tài chính kinh tế Đức Minh Takming University of Science and Technology TMUST 德明財經科技大學 Nội Hồ, Đài Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Hoàn Cầu TransWorld University TWU 環球科技大學 Đấu Lục, Vân Lâm
Đại học khoa học kỹ thuật Đông Nam Tungnan University TNU 東南科技大學 Thâm Khanh, Tân Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Vạn Năng Vanung University VNU 萬能科技大學 Trung Lịch, Đào Viên
Đại học khoa học kỹ thuật Ngô Phượng WuFeng University WFU 吳鳳科技大學 Dân Hùng, Gia Nghĩa
Đại học khoa học kỹ thuật thương nghiệp Dục Đạt Yu Da University YDU 育達商業科技大學 Tạo Kiều, Miêu Lật
Đại học khoa học kỹ thuật Nguyên Bồi Yuanpei University YPU 元培科技大學 Hương Sơn, Tân Trúc

Các học viện và trường đại học công nghệ

Trường Tên tiếng Anh Viết tắt tiếng Anh Tên tiếng Hoa Địa điểm
Học viện kỹ thuật sáng tạo Châu Á-Thái Bình Dương Asia-Pacific Institute of Creativity APIC 亞太創意技術學院 Đầu Phần, Miêu Lật
Học viện kỹ thuật Trí Lý Chihlee Institute of Technology CHIHLEE 致理技術學院 Bản Kiều, Tân Bắc
Học viện quản lý sức khỏe Kinh Quốc Ching Kuo Institute of Management and Health CKIMH 經國管理暨健康學院 Trung Sơn, Cơ Long
Chungyu Institute of Technology CIT 崇右技術學院 Tín Nghĩa, Cơ Long
Học viện kỹ thuật Đại Hán Dahan Institute of Technology DAHAN 大漢技術學院 Tân Thành, Hoa Liên
De Lin Institute of Technology DLIT 德霖技術學院 Thổ Thành, Tân Bắc
Học viện kỹ thuật Hòa Xuân Fortune Institute of Technology FIT 和春技術學院 Đại Liêu, Cao Hùng
Học viện kỹ thuật Hoa Hạ Hwa Hsia Institute of Technology HWH 華夏技術學院 Trung Hòa, Tân Bắc
Học viện kỹ thuật Lan Dương Lan Yang Institute of Technology FIT 蘭陽技術學院 Đầu Thành, Nghi Lan
Lee-Ming Institute of Technology LIT 黎明技術學院 Thái Sơn, Tân Bắc
Nan Jeon University of Science and Technology NJTC 南榮科技大學 Diêm Thủy, Đài Nam
Học viện kỹ thuật Á Đông Oriental Institute of Technology OIT 亞東技術學院 Bản Kiều, Tân Bắc
Học viện kỹ thuật hải dương Đài Bắc Taipei College of Marine Technology TUMT 臺北海洋技術學院 Sỹ Lâm, Đài Bắc
Học viện kỹ thuật Sáng Kiến Đào Viên Taoyuan Innovation Institute of Technology TIIT 桃園創新技術學院 Trung Lịch, Đào Viên
Học viện kỹ thuật Đại Đồng Tatung Institute of Commerce and Technology TTC 大同技術學院 Quận Đông, Gia Nghĩa
Học viện dịch vụ và lữ hành Đài Loan Taiwan Hospitality and Tourism University THTU 臺灣觀光學院 Thọ Phong, Hoa Liên
Học viện thiết kế Đông Phương Tung Fang Design Institute TF 東方設計學院 Hồ Nội, Cao Hùng
Học viện kỹ thuật Từ Tế Tzu Chi College of Technology TCCN 慈濟技術學院 Hoa Liên, Hoa Liên
Đại học ngoại ngữ Văn Tảo Wenzao Ursuline University of Languages WZU 文藻外語大學 Tam Dân, Cao Hùng

Bình luận