Học tập tại Đại học London – Anh quốc

Do sự khác biệt về hệ thống giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa giữa Việt Nam và Anh quốc nên học sinh tốt nghiệp THPT ở Việt Nam khó có thể vào thẳng Đại học năm nhất mà cần trải qua một kỳ …

Bình luận